dinsdag 24 maart 2009

Paus heeft zwarten liever dood dan 'zondig'.

Mijn kijk op religie is genuanceerd. Ik ben ervan overtuigd dat het een goed instrument is om een mensenmassa te leiden. Zoals ik al eerder zei, is er geen enkele menselijke uitvinding zo effectief inzake controle op het naleven van regels dan een goddelijk wezen.
Vanuit dat opzicht, heb ik niets fundamenteel tegen kerkelijke instituten. Ze staan voor de georganiseerde religie die nut kan hebben als aanvulling op het persoonlijk geweten. Maar ...

Als een paus van de katholieke kerk in een continent dat geteisterd wordt door een virus dat voornamelijk via sperma wordt verspreid, gaat vertellen dat het gebruik van een condoom dit niet kan helpen vermijden ... Dan vraag ik mij af in hoeverre ik dát specifiek soort sturen waarmee de katholieke kerk bezig is nog kan verdedigen.
Wat is hun bedoeling?? Waarom verspreiden ze bewust zulk een leugen?? 'Liegen' is toch verboden voor katholieken? Ge gaat mij toch niet vertellen, dat paus Benedictus zélf gelooft wat hij zegt? Dat hij niet inziet dat een virus dat via sperma wordt verspreid, kan worden ingetoomd door dat sperma in een zakje in plaats van in een ander mens achter te laten?

Of is hij een lange termijn strateeg? Is hij een man die op vlak van overleven van de mensheid veel verder kijkt dan wij vermoeden? Wil hij het virus niet intomen in 't gedacht dat het daar enkel sterker door wordt? En is het feit dat daar op middellange termijn zoveel mensen voor moeten opgeofferd worden een prijs die hij betaalbaar vindt? Vanuit de overweging dat het de enige manier is om niet met z'n allen door dit onstuitbaar monster dat HIV heet geveld te worden.
Voor alle duidelijkheid: deze theorie dient als poging om u op een amusante manier te vertellen over hoe absurd ik dit vind!!
Want neen, dit kan niet zijn doel zijn!! Want neen, hij verplicht mensen niet om eerst een HIV-test te ondergaan voor ze met hun kerkelijke wederhelft een poging doen zich voort te planten.
"Of zelfs vóór het huwelijk!!" bedenkt u? Mmm ... misschien is het te verdedigen dat hij dat niet eist. De katholieke kerk stelt dat men enkel seks mag hebben met het doel kinderen te krijgen. Men is volgens hun regels niet verplicht zich voort te planten - lees: seks te hebben in een huwelijk. Dus kan men volgens dat denkpatroon huwen met iemand die sero-positief is, zonder dat er condoomgebruik nodig is om zichzelf te beschermen. Of is de bewering dat seks enkel mag dienen tot voortplanting wél al voorbij gestreefd, volgens paus Benedictus?
Dus neen, zijn doel is niet de mensheid te beschermen tegen HIV!! De kost van de HIV-tests ligt vast niet hoger dan van de verzorging van de AIDS-patiënten. Als ik zo gemakkelijk een effectief gebod kan bedenken, kan de katholieke kerk dat zéker. Effectief is het! En volkomen binnen hun ideologie.
De volwassenen die 'zondig' zijn, kunnen getroffen worden. De kinderen krijgen sowieso de kans om zich de erfzonde te laten vergeven door de doop en hoeven dus - binnen dat kerkelijke denken - niet te worden blootgesteld aan mogelijke besmetting door hun moeder.
Maar neen ... Dat wordt niet geëist door paus Benedictus. Neen ... ik krijg er geen zicht op. Ik kan zelf geen antwoord verzinnen op de vraag waarom hij zulke beweringen doet. Geen andere dan wat ik met de titel zeg.
Zou anders wel goed gezien zijn. De zondaars laten sterven. Diegenen die jou volgen overhouden. Die dringen jouw theorie dan sowieso op aan hun kinderen. En zo krijg je vanzelf grip op een veel groter percentage van de bevolking. Dát is niet het soort gebruik van religie dat ik verdedig.
Evengoed keur ik tirannie niet zomaar af. Want wie ben ik? Ik weet eerlijk gezegd niet of de voordelen daarvan al dan niet groter zijn dan de nadelen. Misschien begrijp ik niet dat 't nodig is om een mensenmassa handelbaar te houden en dat daarvoor zo'n aanpak nodig is.

Mijn persoonlijk wars zijn van elke bewuste beperking van het vrije denken, is geen referentie. Mijn kijk en ervaring is niet waar het om draait. Dat accepteer ik.
'k Had gewoon graag geweten waarom ...Wie meent dat de paus zijn uitspraak moet herzien, kan eventueel steun bieden aan Avaaz door deze petitie te ondertekenen.
Vanuit zuiver persoonlijke overtuiging: alvast bedankt voor uw steun!

Ene mét of ene zonder hoeken?

'k Heb een keer ergens vernomen, dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen ...
- heuhheum ... -
dat vrouwen afhankelijk van 't moment in hun cyclus vallen op gezichten met een zeer mannelijke botstructuur of net tegenovergesteld op zachtere, fijnere, meer vrouwelijke contouren.

Zou er iets van aan zijn?
Your guess is as good as mine!!

Mijn keuze van vandaag!

En nu niet voor de zever ...

"We look into faces
Wait for a sign"

Ik vind dat die jongen heel 'echt' lacht.
voor al wie 't nog niet beu gehoord is: de clip

zondag 8 maart 2009

Onzekerheden als gevolg van beschaving?Naar aanleiding van het theaterstuk over moeder-dochter relaties waaraan ik werk, sprak het debat in de reacties op deze post van Gin me wel aan.


Indien u geen zin heeft om de hele discussie door te nemen: kort samengevat gaat het om voor en tegens bij de bewering dat een kind het beste af is bij de moeder.


Ik liet er een uitgebreide reactie en bedacht net als Target, dat ze op mijn blog ook niet zou misstaan.


Mijn betoog, zoals ik 't daar achterliet:Ik kan zowel de mening dat kinderen van nature meer binding hebben met de moeder, dan met de vader verdedigen als de overtuiging dat dit onzin is.


Pro 'kind hoort meer bij moeder':

De periode van beschaving - en wie mij nu en dan leest, kan dit inleidend stukje vast al meezingen! - is in vergelijking met de totale tijd dat de mens hier al rondloopt, ontzettend kort. Ja, we zijn ondertussen geëvolueerd, maar de impact van natuurlijke drang wordt - meen ik - veel te vaak en op allerhande vlakken onderschat. Daarom kunnen we beter de invloed van wat ons instinctief wordt ingegeven niet compleet negeren.
Instinctief wil de mens zich - net als elke diersoort - voortplanten. Let er aub op, dat actief gebruik van ratio door 'de mens' hier volledig aan de kant gelaten wordt, omdat ik spreek over de veel langere periode vóór de beschaving.
De vrouw heeft er instinctief baat bij de man aan haar zijde te houden en ervoor te zorgen dat haar nageslacht het enige is waarover hij zich moet bekommeren. Lees: zij kan beter vermijden dat hij kinderen krijgt bij andere vrouwen, omdat dit ervoor zorgt dat haar kind het zorgpakket niet moet delen met nageslacht dat genetisch niet aan haar gelinkt is.

Zijzelf kan best ontrouw tot bij het moment van zwangerschap om ervoor te zorgen dat binnenin haar de wet van de sterkste ervoor kan zorgen dat zij zo levensvatbaar mogelijke bevruchting krijgt. Tot zover de onzin dat vrouwen van nature trouwer zouden zijn dan mannen. Neen dus. Alleen anders, zoals ik later nog tracht te verklaren.

De man heeft er instinctief voordeel aan, de vrouw te weerhouden van seksueel contact met andere mannen, zodat hij niet zou gaan zorgen voor genetisch materiaal dat aan hem dan weer niet gelinkt is. Vandaar de reden dat zijn 'zorg' toch al start voor de zwangerschap.
Eens het kind er is, zal hij er mee voor zorgen dat dit de best mogelijke kansen krijgt om te overleven, door die bescherming te bieden die de vrouw zelf niet geven kan. Nog altijd allemaal in de tijdsgeest van vóór de beschaving!
Tegelijkertijd moet er wel rekening mee gehouden worden, dat hijzelf meer kans heeft op veel gezond nageslacht als hij meerdere vrouwen bevrucht. Hijzelf wordt namelijk niet on hold gezet voor minstens negen maanden. Als hij kans heeft om een vrouw te bevruchten wiens kind dan zal worden beschermd door een andere man, is dat voor hem goed meegenomen. Is hij in staat om zelf tegelijkertijd voor meerdere vrouwen met kinderen te zorgen, dan zal hij dat ook doen. Ja, dit is een verklaring die polygamie door mannen verdedigt.

In de periode voor het starten van de beschaving, waren de eerste drie levensjaren van een kind de gevaarlijkste. Daarom was het zaak om als moeder de vader de eerste drie jaar in de buurt te houden. Lange termijn relaties waarbij de vader de volledige ontwikkeling van het kind tot volwassene van kortbij volgde, waren niet aan de orde. Rekening houdend met 't feit dat mensen ook absoluut niet de levensverwachting hadden die we nu hebben, zou dat ook nefast geweest zijn voor de voortplantingsmogelijkheden van de man. De tijd dat een moeder die zoogt terug vruchtbaar wordt, duurt voor de man in dat opzicht te lang om trouw te blijven. Beter alvast een nieuwe zwangerschap veroorzaken voor het kind dat er al is, zijn bescherming niet meer echt nodig heeft. De man wisselde dus sneller van partner dan de vrouw. De kinderen voor wie de bescherming van de vader niet meer strikt noodzakelijk was, hadden nog wel de zorg van de moeder nodig. Vandaar de 'sterkere' band met de moeder. Dat alles op puur biologisch vlak en los van elke persoonlijke situatie, omdat het debat volgens mij niet mag gaan over 'altijd' of 'nooit' en beter de grote lijnen voor ogen kan houden, zonder daarom blind te zijn voor 't feit dat diezelfde grote lijnen nergens, met betrekking tot geen enkele theorie volstaan om het volledige kader weer te geven.


Anti 'kind hoort bij de moeder':

Door het feit dat in onze huidige samenleving natuurlijke selectie amper nog aan de orde is, is ook de omkadering van de natuurlijke rol van de seksen ontzettend vervaagd.

De van oorsprong bestaande gevaren gedurende de eerste drie levensjaren van een kind bestaan niet meer en de afhankelijkheid van de man is mee daardoor veranderd. De vader heeft nieuwe verantwoordelijkheden gekregen naarmate de beschaving vorderde. Van kostwinner op lange termijn, terwijl de moeder voor het grote kroost zorgde – Ja, lange termijn relaties drongen zich op als standaard toen de welvaart steeg en daardooor steeds meer kleine kinderen in leven bleven - tot vrijwillige partner in de zorg voor de kinderen, omwille van het feit dat geboortebeperking door de vrouw meer en meer op punt kwam te staan en hij zelfs als kostwinner niet meer noodzakelijk was. De man zijn aandeel in de zorg voor kinderen is daarom in onze maatschappij absoluut niet meer vergelijkbaar met de taken die passen bij zijn 'natuurlijke aanleg'. Omwille van het feit dat de vader andere verantwoordelijkheden gekregen of genomen heeft om de oude te vervangen, is ook het takenpakket van de moeder flink gewijzigd. Dat alles en natuurlijk nog veel meer wat daarin oorsprong vindt of er verband mee houdt, zorgt ervoor dat er in de huidige tijd niet meer mag beweerd worden dat een kind standaard beter af is bij de moeder.
En ook al zei ik eerder, dat wat ons instinctief wordt ingegeven niet mag onderschat worden, toch moet ik erbij vermelden dat specifiek in perioden met stroomversnellingen op vlak van taakverdeling, die instinctieve neigingen vaak in conflict komen met wat de huidige norm voorschrijft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er heel wat mensen zijn, die zich (onbewust) onzeker voelen over hun verantwoordelijkheden of deze zelfs door het ontbreken van overduidelijke aanwijzingen – zoals die bestonden voor de beschaving – amper of geheel niet zien. En dat zorgt er mee voor dat er in elke situatie een lastig onderzoek moet gevoerd worden naar duidelijkheid over bij wie een kind het beste af is. Want net door het niet meer volstaan van rekening houden met de 'natuurlijke aanleg' en het veel en veel minder bruikbaar geworden zijn daarvan, zijn er op dit terrein geen zekerheden meer.zaterdag 7 maart 2009

Gullbringusysla
Reykjanes, originally uploaded by Ulrich Latzenhofer.


Er is iemand die van ginder vanboven in dienen toren mijn blog bezoekt!

Allez ... zo stel ik mij dat dan voor hé, als ik zie dat er meermaals per dag (ingelogd) vanaf 'Reykjavik, Gullbringusysla' naar mijn hersenspinsels gesurfd wordt.Professor Caped Stick

She acts by forse of nature!

En de jouwe?Toppie!!


Als kind dacht ik dat eilanden drijvende schijven land waren.

Moesten wij nu eens zulk soort eilanden zijn.
In plaats van die bergen, waarvan alleen 't topje te zien is.