maandag 10 september 2007

Politie veinst stommiteit?


Is er naast de mogelijkheid dat de flikken écht te dom zijn om te helpen donderen een andere reden waarom de productiviteit bij de politie lager is dan ze zou kunnen zijn? Laat mij ter verduidelijking de werking van een commissariaat in Brussel schetsen.Bij elk bezoek aan het commissariaat, moet men zich als burger eerst en vooral aanmelden aan de onthaalbalie. De agent start een soortement van dossier op, dat indien nodig onmiddellijk na opmaak wordt bezorgd aan een van de inspecteurs van dienst. Omdat niet iedereen nog bij een inspecteur langs moet, is het beter dat de zaken eerst door de agent aan de onthaalbalie worden gefilterd. Goed gezien, nietwaar?
Zoals het nu gaat, niet echt. De agent(en) aan de balie en de inspecteurs zitten in één lokaal. Als burger kan men beide werkplaatsen meteen zien. Op het moment dat het op korte tijd vrij druk is geworden, kan aan de onthaalbalie een file staan, terwijl een inspecteur nog op een dossier van die agent moet wachten en dus met zijn of haar vingers moet draaien. Als de inspecteurs aan de burgers vragen om rechtstreeks bij hen te komen en zo op eigen houtje de productiviteit willen verhogen, gaan zij hun boekje te buiten. Een dossier moet nu eenmaal, zo schrijft het beleid voor, aan de balie worden opgestart.
De oplossing die wel een keer werd besproken, omdat die in de andere commissariaten werkt: zorg dat de met de vingers draaiende inspecteurs in een ander lokaal zitten, zodat de burgers hen niet kunnen zien. Ja waarom niet? Waarom zouden we een goeie oplossing bedenken, als we onze beleidsmatige onkunde, onze stommiteit ter zake gewoon kunnen verstoppen?

Ja maar als een inspecteur (in eender welk commissariaat) zelf dossiers opstart, dan moet diegene die eerst zijn zaak aan de onthaalbalie voorlegde uiteindelijk langer wachten dan diegene die rechtstreeks door een inspecteur bediend werd. Inderdaad! Dus ... verwijs je aan de balie gewoon elke burger die door een inspecteur moet worden geholpen, onmiddellijk door. Tenzij de inspecteurs bezet zijn. Dan kan de agent aan de balie de opstart van de registratie doen, om tijd te winnen. Hoe simpel kan het zijn? Maar neen! Laat ons omgekeerd werken. Nogmaals, laat ons vooral geen echte oplossing bedenken.

Als ik zulke dingen waarneem, dan vraag ik mij eerlijk gezegd toch wel af, of men bij het verkrijgen van betrekkelijk wat verantwoordelijkheid bij deze overheidsinstantie, er geen ongeschreven regel is die zegt dat men plechtig moet beloven, de moeilijkheden die er zijn nooit of te nimmer structureel te zullen aanpakken. Zou het kunnen dat het onderste gelid nu eenmaal als vergaarbak moet dienen voor het ongenoegen van de burgers? Dat men dat soort ongevaarlijke ontevredenheid bewust in stand houdt, om ervoor te zorgen dat men als burger om te kunnen zagen en klagen – wat we nu eenmaal graag doen – niet op zoek moet gaan naar wat echt een aanklacht waard is? Moet geveinsde stommiteit protest in de hand houden?

Mensen stort u alstublieft een keer op uw klavier en zeg uw gedacht, want ik zou het echt wel willen weten of jullie vinden dat het al te absurd is, om het zo ver te gaan zoeken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten