zondag 21 september 2008

van 8 tot 6 naar school

.
Heb je dat nu gehoord?!! In De Zevende Dag naar aanleiding van:
"Groen!-voorzitster Mieke Vogels wil de scholen langer openhouden. Schoolkinderen moeten tot 18u op school terecht kunnen voor onder meer extra sportactiviteiten. Hoe realistisch is dit voorstel? Mieke Vogels (voorzitster Groen!) en Mieke Van Hecke (Directeur-generaal Vlaams secretariaat van het Katholiek onderwijs) kruisen de degens." aldus één - die link gaat natuurlijk niet blijven werken, maar enfin ... voor nu doet hij dienst

Hét argument van Mieke Van Hecke om het voorstel van Mieke Vogels aan te vechten, was dat er op vlak van regels, tucht en soortegelijke zaken een onderscheid moet blijven tussen de schoolse en de vrijetijdse mentaliteit. Wilt die - 'die' klinkt oneerbiedig en dat is bewust gekozen in dit geval - dan zeggen, of realiseert ze zich eigenlijk wel dát ze daarmee zegt, dat de 'goede manieren' die op school worden aangeleerd enkel daar ter plekke moeten worden gebruikt? Wat heeft een set manieren die enkel daar bruikbaar is nu voor zin?! Zou het a.u.b. even kunnen om de schoolgaanders een mentaliteit bij te brengen die altijd en overal van pas komt?!!

Mieke Vogels wijst erop dat we er niet rond kunnen dat onze scholen steeds gekleurder zullen worden en er sowieso ook voor massa's autochtone kinderen een enorm voordeel in zit om op school zelf de kansen - tot beoefenen van sport, culturele en creatieve activiteiten - te krijgen die tot nu toe voorbehouden zijn aan een deel van hen. Mieke Van Hecke bevestigt dat en grijpt terug naar haar eerste argument. Zou 't kunnen omdat er in 't vrij onderwijs toch betrekkelijk wat minder allochtone kinderen ingeschreven zijn? Zou 't zelfs kunnen dat het aantal autochtone kinderen voor wie de nood aan kansen hoog is, daar ook kleiner is dan bij 't stedelijk net en in 't gemeenschapsonderwijs? Als je die behoefte écht erkent, dan verberg je je toch niet achter een stupiditeit als kiezen voor overbodige manieren?!

Als ik zulke mensen bezig hoor, dan kan alleen het kijken naar hun smoelwerk me al irriteren!!
.

2 opmerkingen:

 1. Vogels plan lijkt me volslagen ..onrealistisch. Waar ik wel achter sta is dat meer ruimte voor geestelijke ontspanning op school, zou kunnen leiden tot een efficientere geestelijke inspanning. Ook de idee dat er in de lagere school weinig of geen huiswerk wordt gegeven draag ik een warm hart toe. Het zou mooi zijn dat een kind bij het openen van de deur thuis ook geestelijk kan thuiskomen, maar opnieuw onrealistisch en te veel argumenten tegen. Jammer.
  Kleinere leereenheden met onderwijs (bijna) op maat van de klant , dat bolleke wil ik - met mijn bibberende hand - ooit nog wel eens inkleuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Vogels' plan onrealistisch? Ja, op korte termijn idd. Maar een keer een lange termijn visie formuleren, lijkt mij niet slecht.
  Onderwijs (bijna) op maat van de klant ... Spreekt Freinet u niet aan? Daar wordt met de persoonlijkheid en de aanleg van het kind toch wel meer rekening gehouden dan in het klassiek systeem waar men voornamelijk op leeftijd afgaat?
  En wat vind je van 't argument van Mieke Van Hecke? Valt dat wél te verdedigen en indien ja hoe?

  BeantwoordenVerwijderen