zaterdag 6 oktober 2007

Delete this file


Soms wou ik dat ik simpelweg een herinnering kon verwijderen van mijn persoonlijke schijf, zonder dat een soortement van:”Cannot delete ...: It is being used by another person or program. Close any programs that might be using the file and try again.” me daarvan zou beletten. Want dát kan net niet. Op 't moment dat ik ze wil weggooien, denk ik eraan en zijn ze dus in use!!

Mijn hoofd dat zit zo vol, zo vol met zaken die ik 'nog weet', waar ik – op 't eerste gezicht alleszins – geen zak aan heb. Nu geraakt een mens zijn harde schijf gelukkig nooit vol. Maar 't ambetantste is, dat al die ballast daar niet geschreven staat, om enkel maar stored te zijn. Ik weet het, normaal neem ik geen Engelstalige termen rechtstreeks over, of toch niet vaak en nu is 't het één na 't ander. Computertaal vind ik nu eenmaal beter klinken in 't Engels. De files dus ... Ik kan ze niet gewoonweg opbergen en daarmee gedaan. Ze lijken op een to do list te staan – om in de stijl te blijven – tot er iets, gelijk wat, mee gedaan wordt.

Nu vraag ik mij af, of ik ze door erover te vertellen van die lijst kan krijgen. In mijn blog heb ik het voortdurend over dingen van vroeger en om één of andere reden lijken de onderwerpen die ik op 't net besproken heb minder in de weg te zitten. Mijn blog is iets als mijn externe harde schijf. De herinneringen zijn niet verwijderd maar wel van mijn takenlijst af. 'k Heb er iets mee gedaan, ze gepubliceerd. It's out of my hands now! It's completely up to you people. Alleen verwijderen kan niet, want dan krijgen jullie een melding dat jullie not authorized zijn. Shit! De moderatoren van Blogger! 'k Zou best een backup maken zekerst?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten